Ładowanie strony ...  Home
Elementy kute
Elementy kute
Pozostała oferta
Pozostała oferta
Metaloplastyka
Metaloplastyka
Usługi
Usługi
Katalogi
Katalogi
Pozostałe strony
Więcej ...
Kontakt
Kontakt

Facebook
Regulamin zakupów
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1.1. Sklep palysz.com to firmowy sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową wyrobów  
Kuźnia Pałysz S.C. Jastrząbek
1.2. Sklep internetowy palysz.com, zwany dalej Sprzedawcą jest prowadzony przez firmę: 

Kuźnia Pałysz S.C. Jastrząbek 
42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 5 a 
NIP 573-287-6326, 
REGON 366501081 
Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA 34 1050 1142 1000 0090 3116 5195

1.3. Wszystkie ceny produktów podawane są w złotych polskich w cenach brutto zawierających podatek VAT. Tylko i wyłącznie do celów informacyjnych podane są również ceny netto produktów.  
1.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu bez uprzedniego powiadomienia. 

 2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

2.1 Zamówienia towaru następuje poprzez dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzeniem zamówienia. 
2.2 Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu www.palysz.com przez e-mail kuznia@palysz.pl (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) oraz telefonicznie pod numerami telefonów:
602 333 810
602 810 333
602 810 888 
(od poniedziałku do piątku w godz., 6:00 - 16:00 oraz w soboty w godz., 6:00 - 12.00). 
Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu i zobowiązania zapłaty. 
2.3. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie, że zamówienie dotarło do Sprzedawcy. 
2.4. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (przez e-mail) w tytule wiadomości należy wpisać słowo "zamówienie" oraz dane osoby zamawiającej, a w treści nazwę produktu oraz przypisany jej kod, ilość produktów oraz dokładny adres do wysyłki wraz z numerem telefonu Klienta. W przypadku gdy Klient życzy sobie fakturę VAT na zamówione produkty zobowiązany jest podać dane do jej wystawienia. Ponadto należy wybrać formę płatności. 
2.5. Przyjęcie złożonego mailowo zamówienia zostanie potwierdzone poprzez pocztę e-mail. Również tą drogą przekazywane są informacje o wysyłce towaru. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku, w ciągu dwóch dni roboczych. 
2.6. Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni licząc od dnia zaksięgowania wpłaty. Zamówienia złożone w sklepie internetowym są realizowane w ciągu 48 godzin w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zostały złożone. Termin ten nie dotyczy produktów na zamówienie; w przypadku zakupu produktów z wydłużonym terminem realizacji jest on ustalany indywidualnie. Inne indywidualne zamówienia (specjalne), tj. takie, które nie zostały wymienione w ofercie podstawowej można składać za pomocą e-mail lub telefonicznie pod numerami telefonów: 602 810 888; 602 333 810; 602 810 333. Czas realizacji zamówienia produktów z zamówienia specjalnego ustalany jest indywidualnie. 
2.7.Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień lub wskazany w zamówieniu mailowym.

3. FORMY PŁATNOŚCI 

3.1. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności: 
- przelew bankowy 
- przelew elektroniczny w ramach systemu szybkich płatności Przelewy24 
- gotówka przy odbiorze przesyłki tj. za pobraniem,
- gotówka, karta płatnicza w przypadku gdy odbiór towaru następuje osobiście w sklepie stacjonarnym firmy Kuźnia Pałysz S. C. Jastrząbek 
3.2. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Klienta. 
W przypadku płatności za pobraniem realizację zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. 
3.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym, Sprzedawca realizuje zamówienie po wpłynięciu kwoty odpowiadającej wartości zamówienia na rachunek Sprzedawcy lub po przesłaniu drogą mailową bankowego potwierdzenia przelewu. 
3.4. Na wpłaty dokonywane na rachunek bankowy czekamy do 7 dni roboczych. Po tym okresie zamówienie jest automatycznie anulowane.

4. KOSZTY PRZESYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW 

4.1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest naliczany w momencie złożenia zamówienia, a jego wysokości jest zależna od ilości zakupionych przedmiotów oraz wagi zakupionych produktów. Przesyłki realizuje firma kurierska. 
4.2. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówienia w siedzibie producenta w Konopiskach przy ul., Przemysłowej 5a, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. W takim przypadku zamówienie należy opłacić z góry.

5. SPRAWDZENIE STATUSU I ODBIÓR PRZESYŁKI 

5.1. Po nadaniu przesyłki Klient otrzymuje drogą mailową lub poprzez SMS informację potwierdzającą nadanie paczki wraz z numerem listu przewozowego, który umożliwia monitorowanie przesyłki, kontakt z kurierem oraz umówienie na doręczenie przesyłki w dogodnym terminie. 
5.2. Przy odbiorze przesyłki kurierskiej Klient ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki w celu stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń przesyłki mających miejsce w trakcie transportu oraz zażądać sporządzenia protokołu szkodowego. O ubytkach lub uszkodzeniach może w szczególności świadczyć mechaniczne uszkodzenia opakowania przesyłki. Klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki, jeśli po sprawdzeniu jej stanu okaże się, że towar jest uszkodzony. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić obsługę Sklepu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

6. ZWROTY I REKLAMACJE 

6.1. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy i zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny, w ciągu 3 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie był używany, kopiowany lub nie został w żaden sposób zniszczony. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód sprzedaży tj. paragon lub fakturę. Sprzedawca gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę w terminie do 7 dni od dnia otrzymania towaru i dowodu sprzedaży. Klient samodzielnie pokrywa koszty odesłania nieuszkodzonego towaru. 
6.2. W przypadku reklamacji prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą. W zależności od sytuacji poprosimy o wykonanie zdjęcia i przesłanie do nas przez  e-mail lub przygotowanie wadliwego towaru do odbioru przez zleconego przez nas kuriera. Koszty związane z odesłaniem reklamacji oraz koszty ponownego wysłania nowego towaru ponosi Sprzedawca. 
6.3. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania. Z uwagi na charakter wyrobów oraz warunki w jakich są użytkowane za wadę wyrobu nie uznaje się korozji oraz uszkodzeń powstałych w skutek niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania. 

7. PARAGONY I FAKTURY 

7.1. Do każdego zakupu Sprzedawca wystawia dowód sprzedaży tj. paragon fiskalny, bądź fakturę VAT o ile Klient zaznaczy prawidłową formę prawną zamawiającego: FIRMA podczas składania zamówienia. 
7.2. Na życzenie Klienta Sprzedający wystawia fakturę VAT. Klient chcąc otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy, na którą ma zostać wystawiona faktura. 
7.3. Zarówno paragon jak i faktura VAT są dołączone do przesyłki - w foliowej saszetce razem z listem przewozowym na zewnątrz opakowania. 

 8. GWARANCJA 

8.1. Na nasze wyroby udzielamy 12 miesięcznej gwarancji od daty zakupu. 
8.2. Gwarancja na nasze wyroby nie obejmuje zmian związanych z korozją, uszkodzeniami mechanicznymi oraz niewłaściwym i niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. 
8.3. Opis procedury reklamacji: Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje prosimy kierować na adres e-mail: kuznia@palysz.pl 
8.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó1n. zm.) dane osobowe klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Sprzedawcy wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientem i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

Polityka prywatności - RODO i pliki COOKIES

Polityka prywatności - RODO

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: "ogólne rozporządzenie o ochronie danych", "RODO") pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, jest firma Kuźnia Pałysz S.C. Jastrząbek z siedzibą 
w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 5A (dalej ‘’Kuźnia Pałysz S.C. Jastrząbek") operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.palysz.com (dalej "sklep internetowy").

II. Źródło pochodzenia danych osobowych

Firma Kuźnia Pałysz S.C. Jastrząbek pozyskuje Państwa dane osobowe w związku z zakupami dokonanymi w naszym sklepie internetowym. Podane w ten sposób dane są danymi niezbędnymi do wystawienia dokumentów potwierdzających zakup oraz w przypadku wysyłki do dostarczenia produktów na podany przez Państwa adres dostawy.

III. Cel pozyskiwania danych osobowych

Celem pozyskiwania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie procesu realizacji zamówienia. Dane te są zatem niezbędne do wykonania umowy zawartej w związku z dokonaniem przez Państwa zakupów w naszym sklepie internetowym. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować złożonego zamówienia ani skontaktować się z Państwem w sprawie jego przebiegu. W całym zakresie podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do dokonania zakupów w naszym sklepie internetowym.
Dane osobowe zbierane przez firmę Kuźnia Pałysz S.C. Jastrząbek mogą w posłużyć w szczególności do:
- zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
- obsługi reklamacji,
- obsługi zapytań oraz kontaktowania się z Państwem w sprawie zamówień,
- obsługi Państwa próśb przekazywanych działowi obsługi klienta, nawet gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy.

IV. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Firma Kuźnia Pałysz S.C. Jastrząbek gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a w szczególności następujących praw:
- prawo dostępu do danych osobowych (poprzez unikalny link www generowany dla każdego zamówienia)
- prawo do żądania sprostowania danych osobowych (poprawiania w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne),
- prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym - w przypadku zrealizowania umowy lub jej rozwiązania),
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w zakresie, który nie uniemożliwi wykonania zawartej z Państwem umowy),
- prawo do przenoszenia danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,

V. Udostępnianie danych osobowych

Firma Kuźnia Pałysz S.C. Jastrząbek może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze oraz firmom spedycyjnym w celu dostarczenia Państwu zamówionych poprzez sklep internetowy towarów na wskazany adres.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Firma Kuźnia Pałysz S.C. Jastrząbek przechowuje Państwa dane osobowe w systemie teleinformatycznym przez czas niezbędny do realizacji danego zamówienia złożonego w sklepie internetowych oraz przez wstępny czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jego realizacją. 
Dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane osobowe były automatycznie (nawet bez Państwa dyspozycji) usuwane z systemu teleinformatycznego w możliwie jak najkrótszym okresie.  W przypadku zamówień, które zostały anulowane (status "Usunięte") lub wykonane (status "Zrealizowane") Państwa dane osobowe są usuwane z systemu teleinformatycznego w okresie 30 do 60 dni od dnia zmiany statusu.
Jednocześnie w dokumentacji fizycznej na potrzeby rozliczeń, Kuźnia Pałysz S.C. Jastrząbek będzie przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

VII. Kontakt w sprawie przetwarzania danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Kuźnia Pałysz S.C. Jastrząbek, ul. Przemysłowa 5a, 42-274 Konopiska
- przez e-mail: kuznia@palysz.pl

Polityka prywatności - pliki COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki coo¬kies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Administrator wykorzystuje cookies w celu realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych serwisu internetowego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.

3. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki internetowej.

LOKALIZACJA ZAKŁADU I SKLEPU
SZYBKIE LINKI
Elementy kute:   Groty, szpice  |  Maskownice, płytki maskujące i montażowe  |  Klamki, pochwyty i szyldy  |  Kwiaty  |  Liście  |  Nasady, bączki  |  Cyfry i litery  |  Elementy ozdobne, spiralne  |  Cebulki  |  Rozety  |  Profile stalowe  |  Płaskowniki, pręty i antaby  |  Tralki  |  Tralki kształtowe  |  Blachy fakturowane  |  Inne

Elementy do bram i furtek:   Automatyka do bram  |  Domofony i videodomofony  |  Skrzynki na listy  |  Wózki i akcesoria do bram przesuwnych  |  Zamki i kasety  |  Zawiasy do bram i furtek

Pozostała oferta:   Kule, daszki, daszki z kulami  |  Zaślepki i nasadki plastikowe  |  Lampy kute  |  Tarcze do cięcia i szlifowania  |  Systemy zamocowań  |  Chemia, narzędzia i akcesoria